Hakkımızda

9ekim Şirketler Grubu’nun ilk üyesi olan firma, 1987 senesinden bu yana dış ticaret firmalarına gümrük müşavirliği hizmetleri sunmaktadır.

1996 yılında uluslararası ev eşyası taşımacılığına yönelik gümrükleme işlemleri, Taxfreecar® (mavi plaka, yabancıdan yabancıya otomobil, vergisiz araba olarak da bilinir) gümrüklemesi, Türkiye’ye kesin dönüş veya Türkiye’den nakil durumunda oluşan gümrükleme işlemleri, naklihane ve yabancı personelin (expat) relokasyon süreçlerinde oluşan gümrükleme işlemleri konusunda uzmanlaşarak yasal lisansı ve yabancı dil bilen uzman personeli ile bugüne dek binlerce kişi ve kuruma hizmet sunmuş, alanında büyük bir deneyim sahibi olmuştur. Özellikle kişilere yönelik tüm hizmetler, resmi gümrük müşavirliği yetkisi dahilinde yabancı dil bilen deneyimli personel tarafından herhangi bir dış kaynak kullanılmaksızın tamamen şirket bünyesinde sunulmaktadır. Ticari gümrükleme konusunda firmaların işlemleri sadece proje bazlı olarak yüksek kapasiteli işlem talepleri gelmesi halinde değerlendirilmektedir. Muafiyetli, geçici ithalat kapsamı haricindeki ticari gümrükleme işlemleri, sadece ticari eşya gümrükleme hizmetleri sunan ve iş ortağımız olan güvenilir bir gümrük müşavirlik firmasına yönlendirilmektedir.

Firmamız, 1995 yılından beri T.C. Gümrük Müsteşarlığı’nın izni ve denetimi ile faaliyet gösteren İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği üyesidir. Yabancı personel lojistiği konusunda Türkiye’de ihtisas sahibi ve lisanslı, ISO9001 kalite uygunluk belgesine sahip tek müşavirlik firması olduğumuzu vurgulamayı gerekli buluyoruz; çünkü bu bizi sadece uzman değil, aynı zamanda güvenilir kılıyor. 9ekim Şirketler Grubu hizmet standartları ISO9001 belgesi ile kalite güvencesi altına alınmıştır.

Kişisel ve muafiyetli eşya ve otomobil gümrükleme konusu, ticari eşya gümrükleme işlemlerinden çok farklı olup, ayrı bir bilgi ve deneyim isteyen risk oranı yüksek bir işlemdir. Bundan dolayı dünya genelinde birçok gümrükleme firması bu tip işlemleri yürütmekten kaçınmaktadır.

9ekim sadece bu dalda ihtisaslaştığından ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğundan, kişisel ve muafiyetli eşya ve otomobil gümrükleme konusunda sorunsuzca ve hızlı bir şekilde işlemleri sonuçlandırır. Bu konuda uluslararası firmalardan almış olduğu referanslar bunun göstergesidir.

Bir grup şirketi olan 9 Ekim’in gümrükleme departmanı, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu şahıs ve firmalara, yabancı konsolosluk ve elçiliklere, Türkiye’ye kesin dönüş yapacak veya Türkiye’den ayrılacak kişi ve ailelerin nakil işlemlerinde oluşacak, naklihane adı verilen gümrük müşavirliği ve muafiyetli yabancıdan yabancıya araç gümrüklemesi konusunda uzmanlık gerektiren geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ve İstanbul Ticaret Odası üyesi olan firmamız, yarı kamu görevi gören resmi gümrük müşaviri statüsünde hizmet vermektedir. Yetkili ve profesyonel bir firma ile çalışmanın ayrıcalığını tercih eden uluslararası müşterilerimizi referanslar bölümünde görebilir, verilen hizmetlerin kapsamını ve ayrıntılı bilgileri hizmetlerimiz sayfasında bulabilirsiniz.

9 EKİM, TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET VE GÜMRÜK BAKANLIĞI İZİN VE DENETİMLERİNDE ÇALIŞAN YARI KAMU GÖREVİ GÖREN BİR FİRMADIR. TÜRKİYE?DE GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ SADECE LİSANSLI GÜMRÜK MÜAŞVİRLİK FİRMALARI YAPABİLİR.

http://www.igmd.org/haberdevam.asp?haber_id=3261

Gümrük Müşavirliği Yetkisinin Önemi!

Gümrük Kanunu gereği, araç ya da ev eşyasını kurumlar adına gümrük idarelerinde temsil etmek TC Gümrük Müsteşarlığına bağlı ve bu konuda yetki belgesine sahip yarı kamu görevi gören Gümrük Müşavirlik firmalarının görevidir. Firmamız Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı yetki ve izniyle çalışan, vergisiz araç konusunda uzman tek firmadır.

Gümrük Müşavirlik Yetki Belgesine sahip olmayan şahıs ve kurumlara yalnızca noter onaylı vekâlet belgesi ile gümrük idarelerinde iş yapma yetkisi vermek, araç sahibi ve işlemi yapan şahıs ya da kurumu suçlu kılar. Gümrük evrakının yanlış doldurulması, vergi hesaplamaları, süre ihlalleri gibi sorunlarda temsil hakkına sahip olmayan şahıs ve kuruluşun sorumluluğu yoktur, tüm sorumluluk araç sahibine aittir ve cezai durumlarda adli makamlarla karşı karşıya gelir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Gümrük İdareleri?nde mevcut gümrük kanununa göre işlem yapmak ve işlemin sorumluluğunu taşımak sadece uzun bir sınav ve deneyim sürecinden geçip bunu sınav sonuç ve belgelerle kanıtlayan gümrük müşavirlerine ve buna bağlı sahip oldukları gümrük müşavirlik firmalarına verilmiştir.

Yürürlükteki Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun) (04.11.1999 tarihli, 23866 sayılı R.G.) ve ilgili kanun maddesi aşağıda bilginize sunulmuştur. Kanun maddesini incelerseniz gümrük işlemlerinde yasal belge ve yetki sahibi firmalarla çalışmanın önemini anlayacaksınız:

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri

MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.

Yürürlükteki Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

Gümrükte İş Takibi

MADDE 561-

(1) Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi

(3) Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekâletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir.

Firmamız Taxfreecar® gümrük işlemleri konusundaki uzman ve yetkilidir. Taxfreecar® (muafiyetli araç olarak da ifade edilir) konusunda çıkan tüm kanun, genelge, tasarruflu yazıları günü gününe takip ederek müşterilerini bilgilendirir. Tüm İstanbul otomobil ihtisas gümrüklerinde daimi uzman personeli bulunur.

Araçların gümrükleme işlemleri bittikten sonra, bilgiler özel yazılımlar kullanılarak merkez ofiste arşivlenir. Süre takipleri gerektiği gibi yapılır. Süre bitimine (Mavi Karne, bandrol, sigorta vb.) 2 ay kala araç sahibi bilgilendirilerek cezaya uğraması engellenir.

Top